Nagyatád Hirdető

Hild János Emlékérem


- 1983, 2006 -


A Hild János Emlékérem kitüntetést a Magyar Urbanisztikai Társaság 1968-ban alapította, az első átfogó fővárosi rendezési terv készítője emlékére.

Települési Hild János Emlékérem adományozható települések, vagy településrészek közösségeinek:

  • az urbanisztikai szemlélet alapján, a helyi értékek megőrzésével megvalósított, esztétikus környezetalakításért,
  • a környezet színvonalas fejlesztéséért,
  • a településfejlesztésben, üzemeltetésben,
  • a környezeti értékek védelmében kifejtett közösségi részvételért.

Nagyatád városfejlesztési eredményeit 1983-ban, Somogy megyében elsőként Hild-díjjal tüntették ki. Az elismerés elsősorban a dinamikus, ugyanakkor mégis harmonikus városfejlesztésnek szólt, ugyanis Nagyatádon a modern szellemű új építések ellenére megőrződött a település park-város jellege, sőt ebben az időben is olyan jelentős zöldfelületekkel, parkokkal gazdagodott, mint a Szent István park, a Csónakázó-tó és környéke, vagy a városi parkerdő.

A város 1983 óta is jelentős fejlődésen ment keresztül. A '90-es évektől kezdve a város életében előtérbe helyeződött a hagyományos értékek védelme, felerősödött a városrekonstrukció folyamata és további eredmények születtek a parkosítások, a települési környezet javítása terén is. E kiemelkedő tevékenységek, a város tervszerű és eredményes fejlesztésének elismeréseként, az emberarcú település megteremtéséért, a műemlékek, helyi értékek megóvásáért, a parkok gondozásáért és a szobrok állításáért - ez ideig az országban egyedülálló módon, elsőként és egyetlenként - a Magyar Urbanisztikai Társaság Nagyatádot 2006-ban is Hild-díjjal jutalmazta.

A díjat 2006. április 6-án Keszthelyen rendezett ünnepségen Aczél Gábor, a társaság elnöke adta át Ormai István polgármesternek.

Nagyatádon sikerült megőrizni az építészeti és városképi értékeket, igényes közterületek és parkok épültek, évente több millió forintot költ a város virágosításra, parkfenntartásra. A továbblépés a turizmus fejlesztésében, a már elkészült ipari park és az egykori laktanya hasznosításában rejlik. Fontos cél a várost elkerülő út megépítése, a gyógyfürdő további fejlesztésére alapozott szolgáltatások bővítése, a gimnázium felújítása.


Hild János Emlékérem - 1983.           Hild János Emlékérem - 2006.