Nagyatád Hirdető
Nagyatád város díszpolgárai

 

2012.


Bertók László író, költő. A somogyi kötődésű író, költő 1982-ben József Attila, 1989-ben Graves, 1990-ben Déry Tibor-díjat kapott, 1997-ben a Magyar Köztársaság Babérkoszorúját, 2004-ben pedig a Kossuth-díjat is átvehette. Az író, költő 1959-1965. között Nagyatádon élt és könyvtárosként dolgozott a Nagyatádi Járási Könyvtárban. A Nagyatádhoz kötődő irodalmi munkássága kiemelkedő, tevékenységével Nagyatád értékeit gazdagítja.


Ludán Imréné magyar-történelem szakos pedagógus, iskolaalapító igazgató, nyugdíjas iskolaigazgató. Nagyatádon a rajz tagozatos oktatás megszervezője, mely ma is része az általános iskola oktató-nevelő munkájának. Nagyatád város szolgálatában elhivatott, példamutató pedagógiai munkát, következetes, magas szakmai színvonalú vezetői tevékenységet végzett. Emberi és hivatásbeli érdemei alapján elismert, megbecsült és köztiszteletben álló személy Nagyatádon.

 2009.


Dr. Gara István főgyógyszerész. 1990-1998 között önkormányzati képviselőként és 1994-1998 között Nagyatád Város alpolgármestereként érdemben segítette Nagyatád város fejlődését. Az 1990-es évek elején kezdeményezésére jött létre a Nagyatádi Diákokért Alapítvány, amelynek azóta elnöke és támogatója. A Nagyatádi Katolikus Egyházközség képviselő-testületének elnöke. Nagyatád város szolgálatában kiemelkedő és eredményes, elhivatott és példaadó szakmai és közéleti tevékenységet végez, mellyel közmegbecsülést szerzett.


Dr. Gyenesei István valamennyi tisztségében, beosztásában érvényesítette, döntéseivel és több évtizedes tevékenységével segítette, hogy Nagyatád városa eredményesen vegyen részt a különböző fejlesztési folyamatokban. Nagyatád város fejlődését sikeresen és következetesen támogatta. Eredményesen képviseli városunk és a nagyatádiak érdekeit.

  

2001.


Fodor Lajos vezérezredes 1973-tól 1985-ig látta el Nagyatádon a gépesített lövész ezred zászlóaljparancsnoki, majd ezredparancsnoki beosztását. A városban eltöltött idő alatt aktívan vett részt a város arculatának kialakítását célzó törekvések megvalósításában. Nagyatádhoz való kötődése, a városért való tenni akarása életpályája további szakaszában is megmaradt.


Varga József Ady Endre Gimnázium nyugdíjas igazgatója, 1953 óta él a városban. 40 éven át a gimnázium tanára, 1993-ig, nyugállományba vonulásáig az intézmény igazgatója volt. Iskolát teremtett, melyben helyet kapott a város és a térség munkaerő-szükségleteinek megfelelően az egészségügyi szakközépiskolai képzés is. Az iskola munkájának színvonalát minősítette, hogy az itt végzett tanulók magas arányban nyertek felvételt a felsőfokú oktatási intézményekbe. Volt tanítványai, akik már sokan nagyszülők vagy szülők, tisztelik, becsülik munkásságáért.

  

1996.


Hamvas János életpályáját a városért tevékenykedve végezte. Munkája során magánéletét is félretéve Nagyatád város fejlődését, fejlesztését és a város rendezését tartotta élete értelmének. Egész életében egész embert kívánó tevékenysége eredményeként vált a város jól rendezett, Hild díjas településsé.

  

1992.


Dr. Kóczián Géza volt nagyatádi gyógyszertárvezető. Egész élete Nagyatádhoz kötődött, Nagyatádért élt és dolgozott. Életműve Nagyatád hírnevét öregbítette. Tudományos munkásságával a városnak sok tisztelőt és barátot szerzett.